РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

В. В. Немченко
2015 Ekonomìka Harčovoï Promislovostì  
Розглянуто інноваційно-інвестиційний процес як засіб розвитку інноваційної діяльності підприємства шляхом залучення інвестицій. Виділено внутрішні та зовнішні загрози інноваційноінвестиційного процесу в системі економічної безпеки підприємства. Досліджено основні принципи та напрями державної інноваційної політики. Виділено фактори її впливу на зниження ризиків економічної безпеки підприємства. Ключові слова: економічні ризики, інновації, інвестиції, інноваційно-інвестиційна діяльність,
more » ... на безпека підприємства, державна політика. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ISSN 2312-847X ЕКОНОМІКА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Том 7, Випуск 4/2015 Авторами сделан вывод, что риски инновационно-инвестиционной деятельности взаимосвязаны от инновационной политики самого предприятия и инновационно-инвестиционной политики государства. Основным направлением дальнейшего развития инноваций в современном обществе является не только поиск мер, которые будут способствовать снижению вероятных рисков их разработки и реализации. Наиболее важным является обеспечение сбалансированности интересов предприятия, осуществляющего инновационную деятельность, инвестора, государства и потребителей инновационного продукта. Ключевые слова: экономические риски, инновации, инвестиции, инновационноинвестиционная деятельность, экономическая безопасность предприятия, государственная политика. Nemchenko B.B.
doi:10.15673/2312-847x.4/2015.56863 fatcat:egz2r6pvhndbngaxnerb64fwea