İstanbul'da Atların Helmint Enfeksiyonları Üzerinde Koprolojik Çalışma
A Coprological Study of Helminth Infections of Horses in Istanbul, Turkey

Meltem ULUTAŞ ESATGİL, İ. İlker EFİL
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
A coprological study to determine the helminth infections of horses in Istanbul was carried out. Individual fecal samples were taken from 204 horses (111 males and 93 females) of varying ages and breeds. The samples were examined for eggs by Fülleborn's flotation, Benedect's sedimentation methods and for the larvae of lungworm by the Baermann's method. Further individual larval cultures were performed from fecal samples for the identification of 3rd stage larvae (L3) of strongyle nematodes. It
more » ... as found that 33 (16.2%) of 204 horses were infected with any nematode species, 23 (11.3%) with Cyathostomin nematodes, 17 (8.3%) with cyathostomins except Gyalocephalus and Posteriostomum, 13 (6.4%) with Poteriostomum spp., 11 (5.4%) with Strongylus edentatus, 7 (3.4%) with Trichostrongylus axei, 4 (2.0%) with Triodontophorus spp., 3 (1.5%) with Strongyloides westeri, 1 (0.5%) with Gyalocephalus capitatus, 1 (0.5%) with Oxyuris equi, 1 (0.5%) with Parascaris equorum, and 1 (0.5%) with Oesophagodontus robustus. Out of 204 horses, 15 (7.4%) were infected with only one species, 12 (5.9 %) with two species, 4 (1.9%) with three species, and 2 (0.9%) with four species. No trematode or cestode eggs could be detected. Özet Bu çalışma, İstanbul'da atların helmint enfeksiyonlarını saptamak için yapılmıştır. Bu amaçla toplam 204 (111 erkek 93 dişi) attan taze dışkı örnekleri alınmış ve bu örnekler flotasyon, sedimentasyon ve Baermann-Wetzel yöntemleriyle muayene edilmiştir. Strongylid tip yumurta saptanan örneklerden dışkı kültürü hazırlanarak 3. dönem larvalar (L3) elde edilmiştir ve bunların ayrımı L3'lerden yapılmıştır. Çalışmada toplam 33 at (%16.2) bir veya birden fazla helmintle enfekte bulunmuştur. Bulunan türler ve görülme sıklıkları: cyathostomin nematodlar (%11.3), cyathostominler (Gyalocephalus ve Posteriostomum hariç) (%8.3), Poteriostomum sp. (%6.4), Strongylus edentatus (%5.4), Trichostrongylus axei (%3.4), Triodontophorus sp. (%2.0), Strongyloides westeri (%1.5), Gyalocephalus capitatus (%0.5), Oxyuris equi (%0.5), Parascaris equorum (%0.5) ve Oesophagodontus robustus (%0.5). Miks enfeksiyonlar bakımından, 15 (%7.4) atın bir, 12 (%5.9) atın iki, 4 (%1.9) atın üç ve 2 (%0.9) atın ise dört helmint türüyle enfekte olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada trematod ve cestod yumurtaları görülmemiştir.
doi:10.9775/kvfd.2011.4921 fatcat:k3jjqdowmzedxc36d5zy5t7v4m