The Representations of Mind in Vetranovic's Pelegrin
Prikazi uma u Vetranovićevu Pelegrinu

Gordana Čupković
2018 Filozofska Istraživanja  
Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Ulica Mihovila Pavlinovića 1, HR-23000 Zadar gcupkov@unizd.hr Prikazi uma u Vetranovićevu Pelegrinu Sažetak S aspekta kognitivne semantike kategoriziraju se i interpretiraju doslovni i metaforični izrazi kojima se u Vetranovićevu Pelegrinu tematizira um, to izrazni konteksti pojmova: svijest, misli i mravi. Razmatra se konceptualni sadržaj, otjelovljenost i kulturna zadanost proučavanih primjera. Analizom konceptualnoga sadržaja i
more » ... m univerzalne kognitivne utemeljenosti navedenih metaforičnih iskaza težište se s međuknjiževnih utjecaja pomiče na slike nesvjesnoga kao bitne regulatore značenja proizvedenih u djelu. Ključne riječi Mavro Vetranović, kognitivna semantika, konceptualna metafora, otjelovljenost, um, svijest, nesvjesno Uvod Malo je koje djelo hrvatske književnosti toliko intrigantno i toliko proučeno, a da u isti mah izmiče svim interpretacijama kao Vetranovićev Pelegrin. Spjev kojemu nedostaje završetak i naslov o putniku neidentificiranim svijetom, 1 u kojem se prepliću izokrenuta zbilja i fantastika, prešao je u svojoj recepciji put od pokuda zbog »neumjerenosti« 2 i smjelih alegorijskih tumačenja 3 do Abstract This paper deals with semantics of Pelegrin, a narrative poem written in the 16 th century by Mavro Vetranović. The author categorises and interprets, from a cognitive point of view, literal and metaphorical expressions that are focusing on the mind, primarily the expressions of the concepts of consciousness, thoughts, and ants. The conceptual content, the embodiment and the cultural frames of the studied examples are considered. By analysing the conceptual content and emphasizing the universal grounding of metaphorical expressions, the focus from the interliterary influences is shifted to the images of unconsciousness as essential properties of the meanings produced in the poem.
doi:10.21464/fi38308 fatcat:szxkzwd4tzfpvc2ulgjiozykde