The National Vaccination Schedule in Previously Healthy Children: The Practical Recommendations about Additional Vaccines

Emin Sami Arisoy, Mehmet Ceyhan, Ergin Ciftci, Mustafa Hacimustafaoglu, Ates Kara, Necdet Kuyucu, Ayper Somer, Fadil Vardar
2014 Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection  
Dip not: *Yazarlar soyadı sırasına göre yazılmıştır. Aşılama, çocuk ve erişkin sağlığını koruma ve bulaşıcı hastalıkları önlemede en etkin, en güvenli ve en düşük giderli yaklaşımdır. Etkin ve güvenilir aşısı olan hastalıklara karşı bağışıklanmak her çocuğun hakkıdır. Ülkemizde sağlıklı çocuklarımız, uzunca süredir, kapsamı giderek genişletilen bir ulusal bağışıklama çizelgesi temelinde düzenli olarak aşılanmaktadır. Bu yazı, Türkiye Ulusal Bağışıklama Takvimi'nde (Çizelgesi) yer alan ve
more » ... yer alan ve almayan aşılara ilişkin uygulama önerileri sunmak, çocuklara yapılabilen bütün aşıları kapsayan ulusal bir uygulama kılavuzu oluşturmak, konuyu tartışmaya açmak amacıyla yazılmıştır. Benzeri bir öneri yazısı, Journal of Pediatric Infection'da (Çocuk Enfeksiyon Dergisi) 2009 yılında "Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Aşı Takvimi Önerileri; 2009 Yılı" başlığıyla yayımlanmıştır. Türkiye'nin, Genişletilmiş Bağışıklama Programı (GBP) kapsamında yıllardır başarıyla uygulanan ve hızla güncellenen bir Çocukluk Dönemi Ulusal Aşı Takvimi (Çizelgesi) vardır. Önceden sağlıklı çocuklara uygulanan bu aşı çizelgesi dışında, risk oluşturucu durumu (immün yetmezlik, immün baskılayıcı tedavi, kemoterapi, kanser, organ aktarımı, splenektomi) olan, riskli bölgelere yolculuk yapan çocuklar ve erişkinler için de aşılama önerileri vardır. Sağlıklı ergenlerin bağışıklanması, çocukluk dönemi aşılamasının bütünleyici bir bölümü olarak düşünülmelidir. Aşı alanındaki gelişmelere koşut olarak, ulusal bağışıklama çizelgelerinin güncellenmesi ve gelişmelerin uygulamaya yansıtılması kaçınılmazdır. Her ülkenin, toplumsal koşulları, hastalıkların görülme özellikleri ve parasal olanaklara uygun ulusal bir bağışıklama çizelgesi uygulaması olağandır. Bir ulusal bağışıklama çizelgesi, temelde, önceden sağlıklı (daha öncesinde bir sağlık sorunu olmayan) çocukları kapsamayı amaçlar. Ülke ölçeğindeki aşılamaların toplum sağlığına katkısı ve sağladığı olağan ötesi yarar, aşılar üstündeki parasal gider-yarar hesaplamalarını anlamsız kılmaktadır. Bu bağlamda, ulusal bağışıklama çizelgemiz de sık aralarla güncellenmekte, -ülkemizin verileri ışığında-kapsamı giderek genişlemektedir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'mızın Bağışıklama Danışma Kurulu'nun kararları doğrultusunda, sağlıklı çocuklar için belirlenen, ülke çapında ücretsiz olarak uygulanan ulusal bağışıklama çizelgemizi benimsemek, uygulanmasına yönelik her çabaya bütün güçle katılmak, ulusal bağışıklama etkinliklerinin temelini oluşturur. Öte yandan, ulusal bağışıklama çizelgemizde henüz yer almayan, ancak çeşitli ülkelerde çocuklara ulusal ölçeklerde uygulanan aşıların da, Türkiye'nin verileri temelinde uygun bulunduğunda, olabilecek en kısa sürede ulusal çizelgemizde yer alması uygun olacaktır. Ayrıca, sağlıklı, eğitimli ve özenle yetiştirilen çocukların, bir ülkenin gelecekteki yetişkinleri olarak, ülkenin ulusal ve uluslararası en önemli kaynak ve gücünü oluşturacakları bilinciyle, çocuklarımıza yapılması gereken aşıların önerilen en uygun ve geniş çerçevede uygulanması da yararlı ve gereklidir. Bu çerçevede, ulusal bağışıklama çizelgemizde henüz yer almayan aşıların, ulusal çizelgemizin kapsamındaki aşıların uygulamaların etkilemeyecek biçimde, yapılabileceği uygu-
doi:10.5152/ced.2014.0002 fatcat:decnuacn7rhuhfgzuyu5k5ea6u