МІКРО- І МАКРОЕЛЕМЕНТНИЙ ОБМІН У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ І ПРИ ЇЇ ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Л. В. Журавльова, О. В. Лахно, О. І. Цівенко, О. М. Кривоносова
2021 PROBLEMS OF ENDOCRINE PATHOLOGY  
Мета — вивчити зміни концентрації цинку, магнію, заліза, кальцію, калію, натрію, міді, а також з'ясувати зв'язок між концентраціями біоелементів з показниками функціонального стану печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) і при її поєднанні з цукровим діабетом (ЦД) 2 типу в залежності від індексу маси тіла (ІМТ). Обстежено 75 пацієнтів з НАЖХП і при її поєднанні з ЦД 2 типу — з нормальною масою тіла і ожирінням, у віці від 46 до 69 років, в тому числі 36 чоловіків і 39
more » ... 6 чоловіків і 39 жінок, з тривалістю захворювання від 3 до 15 років. Контрольну групу склали 20 практично здорових осіб. Програма дослідження включала визначення загальноклінічних показників, визначення дисбалансу біоелементів, вуглеводів, білків, оцінку структурного і функціонального стану печінки. Результати. Дослідження мікро- і макроелементного складу сироватки крові у всіх групах хворих показало достовірне зниження вмісту цинку, магнію, кальцію, заліза, калію і натрію, а також збільшення показника міді, особливо в групі хворих з підвищеним ІМТ. Висновки. В результаті дослідження, було виявлено порушення мікро- складу сироватки крові у всіх групах хворих. Визначено достовірне зниження вмісту цинку, магнію, кальцію, заліза, калію і натрію, а також збільшення показника міді. Виявлено зв'язок між концентраціями мікро- та макроелементів із показниками функціонального стану печінки у хворих на НАЖХП і при її поєднанні з ЦД 2 типу в залежності від ІМТ. При поєднаному перебігу НАЖХП і ЦД 2 типу за наявності ожиріння зміни показників мікро- і макроелементного, вуглеводного і білкового обмінів та функціонального стану печінки були більш виражені.
doi:10.21856/j-pep.2021.2.01 fatcat:pjw6mvnmh5agtomxxpwi4orwam