THE STRUCTURE OF SPECIFIC FEATURES OF BIOCHEMICAL IMAGES / BIOCHEMINIŲ VAIZDŲ CHARAKTERINGŲJŲ POŽYMIŲ SANDARA

Dovilė Kurpytė
2016 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
Nowadays three-dimensional imaging technology is used in biochemistry very intensively. It helps to distinguish image features faster with less resources, which are necessary to describe cell characteristics and to explain the origin of the biochemical processes. The article on the strength of Fuzzy logic classification solves fluorescent microscopy of HeLa cells image three-dimensional visualisation characteristic features problem. It is shown that object "luminance" and "size" characteristic
more » ... eatures are useful to apply for three-dimensional biochemical images analysis. Biochemijoje itin intensyviai pradedamos naudoti trimačio vaizdinimo technologijos. Jos leidžia greičiau ir naudojant mažiau resursų, išskirti vaizduose esančius požymius, reikalingus ląstelių savybėms bei biocheminių procesų kilmei išaiškinti. Straipsnyje sprendžiama fluorescencinės mikroskopijos HeLa ląstelių vaizdų charakteringųjų požymių atrankos trimačio vaizdavimo, naudojant neraiškios logikos klasifikatorių, uždaviniui problema. Parodyta, kad tikslinga biocheminių vaizdų trimatei analizei taikyti objektų skaisčio ir dydžio charakteringuosius požymius.
doi:10.3846/mla.2016.940 fatcat:5wlma2sb2zd6fiqxxb5bpd6fpy