Povezanost veličine osobnog prostora, spola i stupnja anksioznosti kao osobine ličnosti

Vildana Aziraj Smajić, Odjel za neuropsihijatriju, KB ", Sandra Nakić Radoš, Dr. Irfan Ljubijankić", , Bihać, BIH, Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
2016 Klinička psihologija  
Osobni prostor se definira kao područje koje pojedinac održava oko sebe i u koji drugi ne mogu ući, a da ne izazovu nelagodu. Cilj istraživanja je bio ispitati veličinu osobnog prostora s obzirom na spol sudionika i nepoznate osobe koja ulazi u osobni prostor te ispitati povezanost veličine osobnog prostora i stupnja anksioznosti kao osobine ličnosti. Veličina osobnog prostora izmjerena je pomoću tehnike zaustavljanja u kojoj se svakom sudioniku/-ici (N = 145) približavala nepoznata osoba
more » ... i ženskog spola iz četiri različita smjera (sprijeda, straga, slijeva i zdesna), a zadatak sudionika je bio da kaže "stop" u trenutku kad osjeti nelagodu zbog njene blizine. Anksioznost kao osobina ličnosti izmjerena je pomoću Upitnika anksioznosti kao stanja i osobine ličnosti (STAI). Rezultati su pokazali da se prosječna udaljenost između sudionika i nepoznate osobe kreće između 70 i 80 cm i za sudionice i za sudionike. Utvrđeno je da se žene i muškarci ne razlikuju značajno u veličini osobnog prostora, te da nema značajnih razlika niti s obzirom na spol osobe s kojom su u interakciji. S obzirom na to da je utvrđena značajna pozitivna povezanost između stupnja anksioznosti kao osobine ličnosti i veličine osobnog prostora, zaključci su sukladni očekivanjima te rezultatima dosadašnjih istraživanja. Ključne riječi: osobni prostor, anksioznost, tehnika zaustavljanja
doi:10.21465/2016-kp-2-0001 fatcat:fwo4kydwezhrdi5i666rwz4lai