Current Status of Management and Protection of Taxila World Heritage Site, Pakistan

Mehmet SOMUNCU, Ashfaq Ahmad KHAN
2010 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi  
Taxila is one of the six World Heritage Sites of Pakistan. Taxila World Heritage Site is facing several problems resulting from various management issues and the current land use problems like almost all developing countries. It is necessary at first to identify current status and related issues for effective management and conservation of Taxila World Heritage Site. New management strategies and policies have to be determined based on these updated data. Research was conducted in March 2010 at
more » ... Taxila World Heritage Site and observations were made to query about current situation and related problems. Results of research findings are considered bases for development of effective management policies and strategies for the conservation and protection of Taxila World Heritage Site. Özet: Taxila Pakistan'daki altı Dünya Mirası Alanından birisidir. Hemen bütün gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Taxila Dünya Mirası Alanı da çeşitli yönetim ve güncel arazi kullanımlarından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyadır. Taxila Dünya Mirası Alanının korunması ve etkin yönetiminin sağlanması için öncelikle mevcut durum ve sorunlarının saptanması, elde edilen bu güncel verilere dayalı olarak yeni bir yönetim stratejisi ve politikasının belirlenmesi zorunludur. Bu amaca yönelik olarak 2010 yılı Mart ayında yerinde yapılan araştırma ve gözlemlerle Taxila Dünya Mirası Alanının güncel durumu sorgulanmış ve sorunları saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların, Taxila Dünya Mirası Alanının korunması ve etkin yönetimi için geliştirilecek politika ve stratejilere temel oluşturucağı düşünülmektedir.
doi:10.1501/csaum_0000000024 fatcat:gbaony75dbdfvlkfq4kdevl4ra