Powiązanie modeli biznesowych z zarządzaniem strategicznym w zakładzie opieki zdrowotnej

Magdalena Jaworzyńska
2014 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
doi:10.15611/pn.2014.343.17 fatcat:uhlx2qqp65ehzdmm7cq5fqpx5a