XIV Tarptautinis filosofų kongresas

Jokūbas Minkevičius
2014 Problemos  
Apžvelgiamas 1968 m. rugsėjo 2–9 dienomis Vienoje (Austrija) vykęs XIV Tarptautinis filosofų kongresas. Šiuos kongresus organizuoja Tarptautinė filosofinių draugijų federacija kas penkeri metai. Kongrese įvyko penki plenariniai posėdžiai, aštuoni koliokviumai, veikė trylika sekcijų su daugeliu grupių ir būrelių. Buvo svarstomos visos svarbiausios filosofinės problemos: žmogaus, kultūros, visuomenės, religijos, kalbos, pažinimo, mokslo klausimai ir kt. Kongresas pademonstravo nepaprastai didelį
more » ... nepaprastai didelį filosofijos vaidmenį dabarties gyvenime ir žmonijos istorijoje, jos mokslinės bei ideologinės funkcijos svarbumą, ideologinės kovos tarp dviejų socialinių-politinių sistemų aštrumą.
doi:10.15388/problemos.1968.2.5731 fatcat:3vym5stdejevfhb53yegkpcewi