Beograd kao jugoslavenski interkulturni grad u kontekstu kulturne suradnje s Afrikom (1961. – 1971.)

Goran Korov
2017 Hrvatsko-srpski/srpsko-hrvatski interkulturalizam danas: zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Desničini susreti 2016.   unpublished
Goran Korov UDK: 908(497.11 Beograd) :008(6)"1961/1971" Pregledni članak Sažetak: U ovom se radu nastoji prikazati presjek značajnijih primjera kulturne razmjene između Beograda i pojedinih afričkih zemalja u periodu između 1961. i 1971. godine, kada se Jugoslavija profi lirala kao jedna od vodećih zemalja u Pokretu nesvrstanih zemalja. Nesvrstana politika Jugoslavije prema cijelom jednom korpusu zemalja Afrike, koje su postale nezavisne od bivših kolonijalnih gospodara, omogućila joj je
more » ... ućila joj je razvitak iznimno intenzivne suradnje na ekonomskom, tehničkom, prosvjetnom, kulturnom i ostalim poljima. U širokom spektru kulturne suradnje, u ovom se radu naglasak stavlja uglavnom na gostovanja likovnih i ostalih umjetničkih izložbi. Nakon uvoda slijedi pregled angažmana beogradskih/ srpskih/jugoslavenskih kulturnih radnika u Africi, a zatim i kulturnih manifestacija afričke provenijencije u Beogradu. U zaključku se razvoj Beograda kao interkulturnog centra Jugoslavije stavlja u kontekst sve intenzivnije suradnje i angažmana Jugoslavije u Pokretu nesvrstanih zemalja tijekom prvog desetljeća njegova postojanja. Ključne riječi: Beograd, Jugoslavija, Afrika, Pokret nesvrstanih zemalja, kulturna suradnja, interkulturalizam, kulturna povijest, Komisija za kulturne veze s inostranstvom the reputation of an intercultural metropolis, culminating in the grand opening of the Museum of African Art in the neighbourhood of Senjak on May 23 rd 1977. • Izvori Arhiv Jugoslavije, Beograd, fond 130, Savezno izvršno veće Arhiv Jugoslavije, Beograd, fond 559, Savezna komisija za kulturne veze s inostranstvom Arhiv Jugoslavije, Beograd, fond 644, Savez udruženja likovnih umetnika Jugoslavije Jugoslovenski pregled, 1961. -1972.
doi:10.17234/desnicini_susreti2016.09 fatcat:3kshgeoeqnhstptdi3sqrujumi