New Media, New Problems, New Horizons
Yeni Medya, Yeni Sorunlar, Yeni Ufuklar

M. Elyesa Koytak
2016 Turkish Journal of Business Ethics  
Öz TÜİK'in yeni yayınladığı, SNA-2008 ve ESA-2010 ile uyumlu yeni GSYH serileri ile eski seriler arasında tanım, seviye ve oran farkları olduğu için neyin neden değiştiğini anlamak için detaylı bir analize ihtiyaç duyulmaktadır. Saptadığımız temel farklılıklar ve sorunlar şöyle özetlenebilir: i) Yeni milli gelir serilerindeki artışın kökeninde yatırım harcamalarının daha yüksek hesaplanması yatmaktadır; ii) İdari verilerin kullanımı ile katma değeri, eski serilere kıyasla, daha yüksek ölçülen
more » ... ha yüksek ölçülen faaliyet alanları en başta inşaat sektörü olmak üzere, imalat sanayi, ve kısmen bazı hizmet sektörleridir; iii) İdari kayıt kullanımı veri kalitesi ve devamlılığını artırmada ileriye yönelik büyük bir adım olmakla birlikte kayıt dışılığın yüksek olduğu ülkemizde kayıtların fiili durumu yansıtmayabileceği endişesi mevcuttur; iv) Zincirleme hacim endeksinde toplamsallık sorunu bulunduğu için genelde "büyümeye katkı" hesapları, özelde ise stok değişiminin katkısı mümkün olmakla birlikte bir miktar zorlaşmaktadır; v)Yeni serilerde yapılan revizyonlar, gerek aynı yöntemi uygulayan diğer AB ülkeleri gerekse de eski serilerde yapılan revizyonlara kıyasla, hem daha sık ve büyük çapta hem de zikzaklı bir görüntü çizmektedir. Bu revizyonların hepsinin bilgi güncellemesi olma ihtimali zayıftır. Abstract There are differences in terms of definition, level and ratio between the old GDP series and TurkStat's recently released new series compatible with SNA-2008 and ESA-2010. A detailed analysis is needed to understand what differs between them and the reasons for the differences. The main differences and problems can be summarized as follows: i) The higher GDP level in the new series is principally due to higher investment expenditures; ii) Economic activities estimated to have a higher value added, thanks to use of administrative data, are primarily construction sector and manufacturing, and partly some service sectors; iii) Although the use of administrative records is a big step forward, there is concern about administrative records' not reflecting the actual level of activities in our country where * Bu çalışmanın yazım sürecinde katkılarını esirgemeyen TÜİK yetkilileri Şenol Bozdağ, Tülay Korkmaz ve Kürşad Dosdoğru'ya; hocam Seyfettin Gürsel' e ve verinin hazırlanmasında yardımcı olan Betam asistanı Uğurcan Acar'a samimi teşekkürlerimi sunarım. Ozan BAKIŞ 16 informality is high; iv)The non-additivity problem inherent to chained volume index complicates the computation of "contributions to growth" in general and the contribution of "change in stocks" in particular; v)Revisions in the new series are not only more frequent and larger but also zigzag. It is unlikely that all these revisions are coming from information updates.
doi:10.12711/tjbe.2015.8.0021r fatcat:q7dv42ks4jcxxppajcjyxm5zti