Features of use of modular training system armsportsmens 16–17 year olds in the annual macrocycle
Особливості використання блокової системи тренування 16–17-річних армспортсменів у річному макроциклі

Dmytro Bezkorovainyi, Oleg Kamaev
2015 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
Вступ. Армспорт є одним з молодих видів спорту. У зв'язку з цим у науково-методичній літературі проблеми планування, програмування тренувального процесу представлені у вигляді дискусійних варіантів підготовки спортсменів. Сучасний армспорт має силовий характер, але за проявом рухових здібностей -це швидкісно-силовий вид спорту. У той же час за показниками технікотактичних дій спортсменів для досягнення результату у змаганнях наближається до боротьби. Змагальна вправа в армспорті потребує прояву
more » ... великої силової напруги, тому цей вид спорту дуже травмонебезпечний. До безпосереднього одноборства на столі не рекомендується приступати одразу навіть фізично підготовленим спортсменам, оскільки без відповідної готовності зв'язково-суглобового апарату верхнього плечового пояса до спеціалізованого навантаження висока ймовірність отримання серйозної травми, яка може поставити під сумнів подальше зайняття армспортом [3]. У зв'язку з цим пошук найбільш ефективного співвідношення різних засобів та методів тренування рукоборців набуває особливу актуальність. За нашими даними, у віковому розвитку армспортсменів у 16-17 років інтенсивність зростання як сили, так і статичної силової витривалості зменшується, але показник статичної сили зберігає високі темпи зростання [3]. Зв'язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження виконано за темою Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.7 «Методологічні і організаційнометодичні основи визначення індивідуальної норми фізичного стану людини» (номер державної реєстрації 0111U000192). Мета дослідження: визначити найбільш ефективні співвідношення різних засобів та методів тренування 16-17-річних армспортсменів при застосуванні УдОскОналення підгОтОвки спОртсМенів різнОї кваліфікації
doi:10.15391/snsv.2015-5.004 fatcat:euomeblvc5eo7i4atopcv6uugi