Αποτελεσματικότητα ενθέματος στεροειδούς Dexamethasone στην αντιμετώπιση διαβητικού οιδήματος της ωχράς [article]

Αντιγόνη Ρόκα, Democritus University Of Thrace
2021
doi:10.26257/heal.duth.12091 fatcat:c7qucb6owzbthhp4ersuv4a7zu