Dinamo - to smo mi! : antropološki ogledi o Dinamu i njegovim navijačima [book]

Goran Pavel Šantek
2017 unpublished
Izdavač FilozoFski Fakultet sveučilišta u zagrebu, FF-press goDina tiskanog izDanja: 2017. goDina elektroničkog izDanja: 2019. za Izdavača vesna vlahović-štetić autor Goran Pavel Šantek recenzentI proF. Dr. sc. jaDranka grbić proF. Dr. sc. branko Đaković LektorIca katarina lukec GrafIčko obLIkovanje nasLovnIce marko maraković računaLnI sLoG marko maraković Isbn 978
doi:10.17234/9789531757584 fatcat:jn7obuza3rapteposvhec2mecu