En dannelsesreise i animasjonens landskap – Didaktikk og etikk i Disneys Pinocchio

Marit Aalen, Anders Zachrisson
2017 InFormation: Nordic Journal of Art and Research  
Sammendrag: Artikkelen framstiller Disneys Pinocchio som en dannelsesreise der utvikling av dyder står på dagsorden. Hensikten er å vise hvordan filmen kan brukes til å levendegjøre etiske og kristne temaer i undervisning. Temaene settes i relasjon til barns selvutvikling, og bidrar dermed til å realisere den dannelsesdimensjonen som blir fremhevet i styringsdokumenter for både skole og barnehage. Forfatterne bruker hovedtrekkene i filmen til å vise at den dramatiserer en utvikling fra klassisk
more » ... ikling fra klassisk dydsetikk til en mer kristent orientert etikk. Analysen trekker veksler på dydsetikk, slik den er utformet i antikken og slik den er blitt kristnet gjennom filosofer som Søren Kierkegaard. I forfatternes lesning handler Disneys Pinocchio om at selvutvikling i dydsetisk forstand forutsetter evnen til å gjenkjenne ondskap og aktivt velge det gode. Artikkelen legger også vekt på hvordan tegnefilmens kunstneriske virkemidler bidrar til å levendegjøre den etiske tematikken, og knytter an til fortellermåter barn allerede er kjent med.
doi:10.7577/information.v6i1.2555 fatcat:nw5cset7vnh2vjrufygf7ixqgu