Dermal absorption of pesticides from aqueous solutions of formulations
Проникнення пестицидів крізь шкіру з водних розчинів препаративних форм

T.O. Yastrub, Institute for Occupational Health of AMS of Ukraine, Kyiv
2007 Ukrainian Journal of Occupational Health  
Інститут медицини прані А М Н України, м. Київ Проведено аналіз моделей визначення коефіцієнту проникнення крізь шкіру хімічних речовин як функції їх фізико-хімічних властивостей. Розраховано коефіцієнти проникнення групи пестицидів, що разом з результатами гігі єнічних досліджень умов праці дало змогу визначити величини поглинених крізь шкіру доз. Проведені досліджен ня показали шляхи практичного застосування рівнянь регресії з визначення коефіцієнтів проникнення в оцінці ризику впливу
more » ... зику впливу пестицидів на працюючих при надходженні в організм крізь шкіру. Ключові слова: моделі, коефіцієнти проникнення крізь шкіру, пестициди, оцінка професійного ризику
doi:10.33573/ujoh2007.01.020 fatcat:5sw5753g7fhdfpr7haguo7ok44