ŞİDDETSİZLİĞE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞ

Koray SÜLER
2017 Kesit Akademi  
bütünü için .90 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir.
doi:10.18020/kesit.1110 fatcat:xv4eledqjfadhmbwap37mpnv54