Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Unsurların Önemi

Melek Alpar
2013 Journal of Language and Linguistic Studies  
Araştırma Konusu: Toplumların sosyo-kültürel yapıları ile dilleri arasında ilişki halk biliminin konularından birisidir. Her dil yeni bir yaşam ve düşünce tarzı içerir. Dil öğretimi aynı zamanda bir kültür aktarımıdır. Dilbilimci, toplumun dili ile kültürel unsurlarının, bir bütünün birbirleriyle ilişkili parçaları olduğunun farkında olmalıdır. Bu bağlamda eğitimci, sadece dil öğretmeyi amaçlamamalı, dil öğretirken aynı zamanda öğrencinin kültürel özelliklerini dikkate alarak ona bir kişilik
more » ... ona bir kişilik kazandırmalıdır. Kültürler kendilerine özgü farklılıkları barındırır ve çocukluktan itibaren başlayan eğitim sürecinde bu farklılıkların dikkate alınması gerekir.Araştırma Yöntemi: Bu bağlamda, bu çalışma, yabancı dil öğretimindeki kültürel unsurların önemi üzerinde durarak literatür taraması yapmaktadır. İlgili literatürde bulunan çalışmalara odaklanarak, kültürel unsurların önemine ilişkin eleştirel bir yöntem izlemektedir.Bulgular: Hedef dilde anlatmak istediğimiz duygu ve düşünceler, dilin kurallarının öğretimi dışında sosyo-kültürel yapıların öğretimini de zorunlu kılmaktadır. Bir yabancı dilin öğretiminde hedef dilin kültürünün öğretilmesi, hem öğrencinin daha iyi öğrenmesini sağlayacak hem de öğrenciye evrensel değerler süzgecinden geçmiş bir dünya görüşü kazandıracaktır.Sonuç: Bu kapsamda konusu kültür olan dilbilimin ortaya koyduğu verilerden yararlanmanın, dil öğretiminde başarıyı artıracağı değerlendirilmektedir.
doaj:709b22ab92f04db7bcf43a29f9886738 fatcat:5z2o32tdwfeqvdrkohsbfwycfq