Limperg als bedrijfskundig pionier

W. L. Buitelaar
2005 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Th. Limperg is een van de grondleggers van de Economische Faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast wordt hij ook wel een pionier genoemd op het gebied van de accountancy en de bedrijfseconomie. In dit artikel wordt Limperg vooral geportretteerd als een pionier van de moderne bedrijfskunde, zij het als een 'bedrijfseconomisch constructeur'. Daarmee wordt bedoeld dat Limperg een beperkte interdisciplinaire invalshoek had, maar desondanks oog had voor organisatieverandering. Wellicht
more » ... randering. Wellicht kan worden gesproken van 'de jonge Limperg', die een rationeel paradigma van bedrijfsinrichting hanteerde, en 'de oude Limperg', die meer rekening hield met de taaiheid van economische maakbaarheid. Ondanks die beperkte rationaliteit, moest de wetenschap volgens Limperg streven naar maatschappelijke dienstbaarheid, ofwel naar duurzame bedrijfsvoering.
doi:10.5117/mab.79.16308 fatcat:adcgxj4kvbcrpk5n2ninqwu2di