Kultura oratorska w kręgu Radziwiłłow birżańskich. Nieznane mowy Piotra Kochlewskiego i Salomona Rysińskiego

Mariola Jarczykowa
2012 Odrodzenie i Reformacja w Polsce  
doi:10.12775/oirwp.2012.05 fatcat:zq2zxqteifcbbcvtuisntjpxai