HIGH EFFICIENCY PNEUMATIC SYSTEMS COMPRESSORS HYDRODYNAMICS AND TERMODYNAMICS PROCESS RESEARCH / DIDELIO NAŠUMO PNEUMATINĖS SISTEMOS KOMPRESORIŲ HIDRODINAMINIŲ IR TERMODINAMINIŲ PROCESŲ TYRIMAS

Paulius Bogdevičius, Bronislovas Spruogis, Marijonas Bogdevičius
2016 Mokslas: Lietuvos Ateitis  
The paper analyzes pneumatic system, which consists of three piston compressors, pipes and reciever. Designed two cylinder piston compressor with an asynchronous electric motor mathematical model. In the mathematical model has been estimated rod mechanism geometry and kinematic parameters also hudrodynamics and thermodynamic processes going in the cylinders. Also there were made mathematical experiment and presented the results of it. Nagrinėjama pneumatinė sistema, sudaryta iš trijų
more » ... kompresorių, vamzdžių ir resiverio. Sukurtas dviejų cilindrų stūmoklinio kompresoriaus su asinchroniniu elektriniu varikliu matematinis modelis, kuriuo įvertinama: švaistiklinio mechanizmo geometrija ir kinematiniai parametrai, cilindruose vykstantys hidrodinaminiai ir termodinaminiai procesai. Atliktas nagrinėjamos sistemos matematinis eksperimentas, pateikti tyrimo rezultatai.
doi:10.3846/mla.2016.966 fatcat:hzbdyo5wwjadhk4vkwroanamxa