Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Yürütücü İşlev Sorunları ve Tedavisi

Uğur Savcı, Ali Evren Tufan, Yusuf Öztürk, Mehmet Akif Cansız
2019 Psikiyatride Guncel Yaklasimlar  
Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a neurodevelopmental disorder seriously affecting home, school, and social functioning of children and adolescent. In recent years, hypotheses have been revealed that the underlying cause of ADHD is related to executive function impairments. As a conse-quence of these hypotheses, executive dysfunctions shown in ADHD have started to be evaluated through both performance-based measures and scales based on parents and teachers. There are many
more » ... There are many methods for assessing executive function in ADHD. Also, there are several pharmacological and non-pharmacological treatment approaches available in the treatment of executive function problems among patients with ADHD. The aim of this article is to review the impact of executive function in ADHD and its treatment. Öz Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuk ve gençlerin evleri, okulları ve toplumsal işlevselliğini ciddi bir şekilde etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Son yıllarda DEHB'nin altta yatan sebebinin yürütücü işlev bozukluğu ile ilgili olduğu hipotezler ortaya konulmuştur. Bu hipotezlerin sonucu olarak hem performansa dayalı ölçümlerle, hem de ebeveyn ve öğretmenlere dayalı ölçekler aracılığıyla DEHB'de hangi yürütücü işlev bozukluklarının görüldüğü araştırılmaya başlanmıştır. DEHB'de yürütücü işlev sorunlarının değerlendirilmesinde birçok yöntem bulunmaktadır. Ayrıca, DEHB'ye yürütücü işlev sorunlarının eşlik ettiği durumların tedavisinde uygulanan bazı ilaç ve ilaç dışı tedavi yaklaşımları mevcuttur. Bu yazının amacı, DEHB'de yürütücü işlev sorunları ve tedavisini gözden geçirmektir. Anahtar sözcükler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, yürütücü işlevler, tedavi.
doi:10.18863/pgy.424793 fatcat:pxggth3vfnfulhup35eeemjufi