Portable DNA analyzer
ポータブル型DNA解析装置

Minoru ASOGAWA, Hisashi HAGIWARA, Yoshinori MISHINA, Yasuo IIMURA
Oyobuturi  
doi:10.11470/oubutsu.81.2_125 fatcat:epishglzmzbzneyu6c7llskpnm