Pandemia: praktyczne reakcje i teoretyczne pytania

Grzegorz W. Kołodko
2020 Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie  
Już przed pandemią świat stał w obliczu wielu wyzwań. COVID-19 skomplikował sytuację, pogłębiając strukturalny kryzys gospodarczy. Motywowane względamimedycznymi blokowanie aktywności gospodarczej powoduje recesję i towarzyszące jej narastanie bezrobocia, a także rozluźnianie polityki monetarnej i konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków finansów publicznych. Część z nich jest niezbędna ze względów socjalnych oraz dla ratowania i wspierania biznesu, część jest wyłudzana oraz źle adresowana i
more » ... az źle adresowana i marnotrawiona. Na ogromną skalę rosną deficyty budżetowe i zwiększa się dług publiczny, co powoduje odchodzenie od stosowanych procedur oszczędnościowych. Nietypowe perturbacje, tak w realnej gospodarce jak i w finansach, stawiają nowe pytania, na które ortodoksyjna myśl ekonomiczna nierzadko nie potrafi odpowiedzieć. Po pandemii nie tylko polityka ekonomiczna poszukiwać będzie sposobów wprowadzania gospodarki na ścieżkę wzrostu, lecz również teoria formułować będzie nowe myśli.
doi:10.33119/knop.2020.55.2.1 fatcat:6zktqex4djepvcx363mok64ovi