Croatia as a tourist destination from the perspective of tourists from Serbia
Hrvatska kao turistička destinacija iz ugla turista iz Srbije

Ivana Blešić, Tatjana Pivac, Snežana Besermenji
2018 Megatrend Revija  
doi:10.5937/megrev1801019b fatcat:nvhxg3qmzbcxrgbexmq45gg4ke