Facing evil: theological reflections

Gerrit Brand
2011 Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif  
This article suggests some possible responses, drawn from the Judeo-Christian-Islamic tradition, to Theo de Wit's analysis of evil, narrativity and reconciliation. It is argued, first, that the problem of evil is rightly seen, not as a question relating incidentally to faith, but as an existential challenge arising from the human condition, to which the Judeo-Christian-Islamic tradition has sought, from its inception, to provide answers. Secondly, that the theme of not downplaying evil, but
more » ... aying evil, but facing it in its full reality, is central to this tradition, inter alia in the longing for, and expectation of, the resurrection of the dead as a way of approaching the unresolved problem of past evil. Some related theological concepts and questions are also brought to bear on the questions raised by De Wit. ABSTRAK Hierdie artikel doen, uit die Joods-Christelik-Islamitiese tradisie, 'n aantal moontlike reaksies aan die hand op Theo de Wit se ontleding van die kwaad, narratiwiteit en versoening. Dit word eerstens betoog dat die probleem van die kwaad gesien moet word, nie as 'n vraag wat insidenteel met die geloof verband hou nie, maar as 'n eksistensiële uitdaging wat uit die menslike kondisie voortvloei, waarop die Joods-Christelik-Islamitiese tradisie reeds uit die staanspoor antwoorde probeer vind het. Tweedens staan die tema van die weiering om die kwaad "op te smuk", en van die noodsaak om dit in sy volle realiteit onder oë te sien, sentraal in hierdie tradisie, onder meer in die verlange na, en uitsig op, die opstanding van die dode as a manier om met die probleem van onopgeloste kwaad in die verlede om te gaan. 'n Aantal ander teologiese begrippe en vrae word ook met die vrae wat deur De Wit geopper word in verband gebring.
doi:10.5952/52-1-29 fatcat:imcndjv62jgphldsne4voxqjzm