General Anesthesia Management for Carotid Endarterectomy Surgery

Kerem Erkalp, Funda Gumus, Aysin Alagol
2014 Journal of Academic Research in Medicine  
ÖZET Karotis endarterektomileri proflaktik operasyonlardır ve genel, lokal veya rejyonel anestezi altında gerçekleştirilebilirler. Karotis endarterektomi operasyonlarının mevcut pratik uygulamalarında anestezist ve cerrah genellikle en konforlu olabilecek anestezi tekniğini tercih ederler. Lokal anestezi uygulaması bilinçli hastanın direkt nörolojik monitorizasyonunu sağladığı için avantajlıdır. Ancak bu yöntem cerrahlar ve hastalar için stresli olabilir. Buna karşın genel anestezi altında
more » ... anan karotis endarterektomilerinde ise serebral iskeminin tespiti çok zor olabilir. Serebral iskeminin tespiti için pek çok monitör ve teknik vardır, fakat hiçbiri tam anlamıyla efektif ve güvenilir değildir. Ek olarak karotis endarterektomi operasyonu geçirecek hastalar hipertansiyon hastasıdırlar ve operasyon sırasında önemli derecede kalp krizi riski taşırlar. Hemodinamik stabilite için anestezi indüksiyonu dikkatlice yapılmalıdır. Direkt invazif arter basıncı, beş yollu elektrokardiyografi (EKG) ve ST segment analizi monitorize edilmelidir. Karotis arter klemplenmesine sekonder gelişebilecek serebral iskemi riskini azaltmak için yeterli serebral perfüzyon basıncı korunmalıdır. Normokarbinin, yeterli oksijenasyonun, giriş ortalama arter basıncına yakın bir arter basıcının sağlanması gerekir. Hatta ortalama arter basıncı seviyesi, giriş ortalama arter basıncının %20 kadar üzerinde tutulabilir. Karotis endarterektomilerinde peroperatif ve postoperatif riskin kontrolünde anestezistin rolü çok önemlidir. Bu cerrahi işlemin bütün aşamalarında tüm detaylara dikkat edilmesi ve güvenli bir anestezi yaklaşımı başarılı bir sonuca katkıda bulunur. Nörolojik sistemin ve kardiyovasküler fonksiyonların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi, optimum serebral ve kardiyovasküler perfüzyon basınçlarının sağlanması gereklidir. (JAREM 2014; 2: 41-4) Anahtar Sözcükler: Genel anestezi, lokal anestezi, karotis endarterektomi, inme ABSTRACT Carotid endarterectomy is a prophylactic operation and may be carried out under loco-regional or general anesthesia. In the current practice of carotid endarterectomy, anesthesiologists and surgeons usually choose the anesthesia technique they are most comfortable with. Local anesthesia has the advantage of direct neurological monitoring of the conscious patient. However, patients and surgeons may find ıt stressful. In contrast, when the patient is under general anesthesia, it may be more difficult to detect cerebral ischemia. A number of techniques and monitors are available to detect cerebral ischemia, but none is totally effective. In addition, patients presenting with carotid endarterectomy suffer from hypertension and are at significant risk of perioperative myocardial ischemia and infarction. Anesthesia should be conducted carefully with a view to hemodynamic stability. Direct arterial pressure, automated ST-segment analysis, and five-lead ECG monitoring should be used. Adequate cerebral perfusion must be maintained to minimize the risk of cerebral ischemia secondary to a reduction in cerebral perfusion after crossclamping. This requires normocapnia, adequate arterial oxygenation, and near-baseline mean arterial pressure. Indeed, the mean arterial pressure level may be 20% above the preoperative level. The anesthetist has an important role in controlling perioperative and postoperative risk in carotid endarterectomy. By careful attention to detail in all phases of the procedure, the anesthetist can make a significant contribution to a successful outcome. The principles of careful neurological and cardiovascular assessment need optimum conditions for cerebral perfusion and cardiovascular perfusion. (JAREM 2014; 2: 41-4)
doi:10.5152/jarem.2014.270 fatcat:5xss6kv4kbbgfkubsnybwhqgyy