Η αυτοπαρατήρηση της σωματικής δραστηριότητας ως μέθοδος εξάσκησης της διαχείρισης αισθητηριακών ερεθισμάτων.pdf [article]

Dionysus Fragkiadakis
2021 figshare.com  
Τα νευρικά ερεθίσματα είναι οι «λέξεις» της «γλώσσας» που αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλός μας. Η σωματική δραστηριότητα δημιουργεί μια συνθήκη με μεγάλο ποσοτικό και ποιοτικό εύρος νευρικών ερεθισμάτων. Η συνειδητή προσοχή πάνω στην σωματική δραστηριότητα, δυνητικά καλλιεργεί και τονώνει πολλές από τις ικανότητες του εγκεφάλου για ρύθμιση και προσαρμογή. Επίσης, δημιουργεί χώρο για ασφαλή πειραματισμό και εξάσκηση. Σε αυτήν την εργασία προτείνω συνοπτικά και βιβλιογραφικά εμπεριστατωμένα, τον
more » ... μό της σωματικής δραστηριότητας -ως παραγωγό νευρικών ερεθισμάτων- με την συνειδητή προσοχή της αυτοπαρατήρησης. Σκοπός αυτού του συνδυασμού είναι να αποτελέσει μια μέθοδο εξάσκησης της διαχείρισης αισθητηριακών ερεθισμάτων. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να συνεισφέρει στην εξάσκηση ενός ευρύτατου φάσματος της λειτουργίας του εγκεφάλου, συμβάλλοντας έτσι σε μια ενεργή και λειτουργική φροντίδα του
doi:10.6084/m9.figshare.14685759.v1 fatcat:3kd6lp62mfaubk7sgs6g6k3hnm