Improving the monitoring of quantitative conditions of peacetime fuel stocks at pumping stations

Slavisa Ilic, Vladan Radosavljevic
2011 Vojnotehnički Glasnik  
Vojska Srbije, Komanda za obuku, Odeljenje za logistiku, Beograd, Radosavljević R. Vladan, Vojni zavod za preventivnu medicinu, Beograd Sažetak: U radu je rešavan problem optimizacije postojećeg sistema praćenja kvantitativnog stanja mirnodopskih zaliha goriva na pumpnim stanicama u Vojsci Srbije. Istraživani su postojeći organizacioni oblici, na pumpnim stanicama u Vojsci i na civilnim pumpnim stanicama, kako bi se na bazi stečenih saznanja i primenom naučno zasnovanih postupaka pripremila
more » ... paka pripremila teorijska podloga za izbor modela i organizaciono-tehnoloških rešenja koja najviše odgovaraju Vojsci Srbije, odnosno sistemu odbrane. Na osnovu anketiranja kompetentnih lica u Vojsci, primenom metode ekspertskog ocenjivanja i dobijenih kvantitativnih pokazatelja o ispitivanim modelima izvršena je višekriterijumska optimizacija, radi izbora optimalnog modela. Optimizacija postojećih modela, sa aspekta efikasnosti i ekonomičnosti, ogledala bi se u racionalizaciji, modernizaciji i automatizaciji dela postojećih vojnih kapaciteta i većim oslanjanjem na automatizovane civilne pumpne stanice. Ključne reči: praćenje kvantitativnog stanja goriva, pumpna stanica, optimizacija, racionalizacija, automatizacija. Uvod ktuelne organizacijske promene u Vojsci Srbije i logistici odbrane poslednjih godina zasnivaju se na logističkom pristupu [1] i opredeljenju da je vojna logistika deo odnosno nastavak nacionalne (državne) logistike Republike Srbije, odnosno u primeni je princip "minimum vojne logistike -maksimum nacionalne logistike u sistemu odbrane". Osnovno načelo u razvoju logistike sistema odbrane, pogotovo u uslovima nedovoljne ekonomske snage države, jeste povećanje efikasnosti i efektivnosti logističke podrške, zasnovano na povećanju informacione vidljivosti stanja resursa [2] i uz postepeno smanjenje procenta učešća vojne u odnosu na državnu logistiku.
doi:10.5937/vojtehg1102060i fatcat:jym2nsvzcrhvpa2sdiaxrouhu4