Self concept and adolescents' representations of significant others' images of them

Ksenija Krstić, Ksenija Krstić
2008 Psihologija   unpublished
Ksenija Krstić 2 Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet u Beogradu Osnovna ideja za ovo istraživanje bazira se na pretpostavkama soci-jalnog interakcionizma. Na uzorku od 499 adolescenata dva uzrasta (12/13 i 16/17 godina starosti), ispitivane su njihove predstave o tome kako ih vide roditelji i prijatelji. Primenom faktorske analize izdvojeno je pet, odnosno če-tiri dimenzije u strukturi ovih predstava: 1. prosocijalnost, 2. društvenost, 3. karakter i ambicioznost, 4. nezgodna narav i
more » ... nezgodna narav i 5. zrelost. Prve četiri dimenzije (osim zrelosti) imaju isto značenje u obe strukture, i ekvivalentne su sa dimen-zijama pojma o sebi adolescenata. Strukture ispitivanih predstava ne menjaju se u okviru ispitivanih uzrasta. Kanonička analiza pokazala je da predstave adolescenata kako ih vide značajni drugi, utiču na njihov doživljaj sebe, i da tokom srednje adolescencije veći značaj imaju informacije dobijene od strane vršnjaka. Ključne reči: adolescenti, pojam o sebi, značajni drugi (roditelji i vrš-njaci), socijalni fidbek 1 Ovaj članak je rezultat rada na projektu "Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena" (br. 149018) koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije The main idea for this research is based on the assumptions of social inter-actionism. Adolescents representations of how they parents and friends see them are exemined on the sample of 499 adolescents (12/13 i 16/17 years). In the structure of these representations EFA extracted five (for parents) and four dimensions (for friends): 1. prosociality, 2. sociability, 3. character and ambitiosness, 4. bed temper, and 5. maturity. First four dimensions have the same meaning in the bouth structures, and they are equivalent to the dimensions of adolescents self-concept. Structures of these representations do not change between two examined ages. Cannonical correlation showed that adolescents representations of how significant others see them, have influence on their self-concept, and that during the period of midlle adolescence, informations from peers are more significant.
fatcat:br5ajpy5lvhtrgzteimksjcoby