Study of oxidative coupling of methane integrated with CO oxidation

Elżbieta Hędrzak
2017 Technical Transactions  
In this work, the process of OCM carried out over Mn-Na 2 WO 4 /SiO 2 integrated with selective oxidation over Ag/support was investigated. the e ect of feed gas composition and OCM bed temperature as well as the position of Ag/support bed and additional oxygen injection before this bed were investigated. At optimal OCM conditions for the Mn-Na 2 WO 4 /SiO 2 catalyst (CH 4 /O 2 = 3.75; V tot = 77 cm 3 /min; T = 780°C), the injection of additional 4 cm 3 /min of oxygen into the bed of Ag/support
more » ... e bed of Ag/support (working at 250-300°C) leads to a preferential oxidation of CO to CO 2 . Streszczenie W pracy zbadano proces OCM w obecności Mn-Na 2 WO 4 /SiO 2 zintegrowany w jednym reaktorze z procesem selektywnego utleniania CO prowadzonym na katalizatorze Ag/nośnik. Zbadano wpływ zmiany parametrów prowadzenia procesu OCM, takich jak skład surowca i temperatury oraz efekt dodatku tlenu nad złoże Ag/nośnik. Wykazano, że w optymalnej temperaturze pracy złoża OCM (CH 4 /O 2 = 3,75; V cał. = 77 cm 3 / min; T = 780°C) wprowadzenie dodatkowo 4 cm 3 /min tlenu nad złoże Ag/nośnik (pracującego w temp. 250-300°C) prowadzi do preferencyjnego utleniania CO do CO 2 . Słowa kluczowe: utleniające sprzęganie metanu, integracja z utlenianiem, etylen, katalizatory srebrowe
doi:10.4467/2353737xct.17.017.6210 fatcat:owu2cfuohnewblqkxud3skeoai