Neuroendocrine rectal tumour as a rare aetiology of adult recto-sigmoidal intussusception: case presentation and literature review

Matei Razvan Bratu, Tudor Marinescu, Bogdan Cristea, Bogdan Ionut Diaconescu
2018 Oncology in Clinical Practice  
Guz neuroendokrynny odbytnicy jako rzadka przyczyna wgłobienia odcinka odbytniczo-esiczego u dorosłych: opis przypadku i przegląd piśmiennictwa Neuroendocrine rectal tumour as a rare aetiology of adult recto-sigmoidal intussusception: case presentation and literature review StreSzczenie Wgłobienie jelita jest często rozpoznawane u dzieci i młodzieży, natomiast u dorosłych występuje rzadko i nie daje charakterystycznych objawów. Niezależnie od lokalizacji u większości dorosłych wgłobienie jest
more » ... h wgłobienie jest następstwem obecności guza o różnej budowie histologicznej, wywodzącego się z błony wewnętrznej jelita. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek wgłobienia odbytniczo-esiczego u dorosłego na podłożu guza neuroendokrynnego. Opisany przypadek jest wyjątkowy z następujących powodów: (1) guzy neuroendokrynne rzadko lokalizują się w esiczo-odbytniczym odcinku jelita, (2) obraz kliniczny wgłobienia odbytniczo-esiczego sprawia trudności diagnostyczne. Słowa kluczowe: wgłobienie odbytnicze, wgłobienie, guz neuroendokrynny, leczenie chirurgiczne ABStrAct Intestinal intussusception is a frequent paediatric pathology, but adult cases are rare and do not have a specific presentation. In most cases adult intestinal intussusception, regardless of its localisation, is caused by an endoluminal tumour, which can be of multiple pathological types. We report a sigmoido-rectal intussusception in an adult in whom an adenoneuroendocrine tumour was identified as the lead point. This case is unique for the following reasons: (1) neuroendocrine tumours rarely involve the sigmoido-rectal segment of the gut, (2) clinical presentation with a recto-sigmoidal intussusception presented a diagnostic challenge.
doi:10.5603/ocp.2018.0036 fatcat:aylz4vbb3zf6xig2h2hv2eypie