OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA AİLE KATILIMI ÇALIŞMALARI: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ

Hülya GÜLAY OGELMAN
2014 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Araştırmanın amacı, Denizli ilindeki okul öncesi eğitim kurumlarında aile katılımı çalışmalarının incelenmesidir. Çalışmada, Denizli ilinin merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan 25 kadın öğretmen katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Aile Katılımı Çalışmaları Formu" kullanılmıştır. Sonuçlara bakıldığında, soru formunda yer alan 32 aile katılımı çalışmasının büyük bir bölümünün toplantısı) gerçekleştirilmediği, 11 çalışmanın
more » ... , 11 çalışmanın (anne-baba ile ilk görüşme, tanışma toplantısı, ebeveyn toplantısı, bireysel görüşmeler, gelişim raporları, toplu dosyalar, sınıf içi eğitimlere katılma, özel günlerde anne-babayı okula davet etme, eve etkinlik gönderme, yılsonu sergisi) gerçekleştirildiği görülmektedir. 11 çalışmadan 4'ü tüm öğretmenler tarafından gerçekleştirilirken, 7 aile katılımı çalışmasını gerçekleştirmeyen öğretmenler de bulunmaktadır. Yirmi iki aile katılımı çalışmasının, gerçekleştirilememe nedenlerine bakıldığında en sık alan, zaman ve imkan yetersizlikleri nedeniyle yapılamadıkları görülmektedir. Ev ziyaretleri, öğretmenlerin gerçekleştirmekte en çok zorlandıkları aile katılımı çalışmalarında da ilk sırada yer almaktadır. Öğretmenler için gerçekleştirilmesi en rahat/kolay aile katılımı çalışması ise bireysel görüşmelerdir. Anahtar Kelimeler: Aile katılımı, okul öncesi eğitim, anne-baba-çocuk. Abstract The purpose of this study is to investigate family involvement activities at preschool educational institutions in province of Denizli. 25 female teachers working at preschool educational institutions under Ministry of National Education in city centre of Denizli were included in the study. The results revealed that while a great majority of 32 family involvement activities included in the questionnaire (parents' corner, posters, education board, communication board, brochures, booklets, periodicalsnewspapers, newsletters, correspondences, photographs, phone/ internet calls, video/tape records, conferences, home visits, article box, request box, parents' libraries, family involvement to non-classroom activities, diaries, family involvement into management and decision-making process, group meeting) weren't performed, 11 activities were implemented. While 4 of 11 activities were performed by all teachers, there were teachers who didn't perform 7 family involvement activities (parents' meetings, individual interview, development reports, collective files, involvement to classroom activities, invitation of parents to the school in special occasions, activities held at home). Considering the reasons why twenty two family involvement activities were not performed; lack of space, time and possibilities was the most frequent reason. Home visits took place on the top among family involvement activities the teachers had difficulties at most. The individual interviews were among activities conducted by the teachers in the easiest/ comfortable way.
doi:10.14520/adyusbd.743 fatcat:ztd763vsfzdnfl7xqw5bq6i7cq