GÜNÜBİRLİK CERRAHİ UYGULANAN PEDİATRİK KBB HASTALARINDA POSTOPERATİF KUSMALARI ÖNLEMEDE DROPERİDOL'ÜN ETKİSİ

DEMİRALP Sacide;LEBLEBİCİ
1994 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası  
Cerrahi girişimlerde postoperatif dönemde en sık görülen komplikasyonlardan biri de kusmadır. Kusma" hastaya verdiği rahatsızlık dışında şiddetli ise su ve elektrolit kayıplarına, dehidratasyona, mide içeriğinin hava yollarına kaçması sonucu trakeal aspirasyona neden olurken, operasyon bölgesinin kontamine olması, dikiş hattının zorlanması sonucu bütünlüğünün bozulması da söz konusu olabilmektedir. Bu durum özellikle göz ameliyatları, abdominal girişimler ve plastik cerrahide önem taşır.
more » ... önem taşır. Adenoidektomi ve tonsillektomi gibi girişimlerde kusma ve öğürme kanamaya ve ağrıya neden olabilmektedir (1, 3,4,5,6). Bulantı ve kusma insidansı, bireysel yatkınlık, yaş, cins, cerrahi girişimin yapıldığı bölge (dil kökü, farenks, göz ve intraabdominal girişimler), kullanılan anestetik ajanlar, premedikasyonda kullanılan ilaçlar, anestezi süresi ve derinliği gibi pekçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir (4,5,6). Bu konuda yapılan çalışmalarda antiemetik etkili ilaçlar Metoklopramide, Perphenamine, Trimethobenzamid, Diphenidol ve Dimenhydrinate kullanılmıştır (5, 7, 9) . Bir butirophenon derivesi olan droperidol, postoperatif bulantı ve kusmayı azaltmak amacıyla özellikle şaşılık cerrahisi geçiren pediatrik hastalarda kullanılmış ve çoğu araştırıcı 75 ^g/kg dozla başarılı sonuçlar aldıklarım bildirmişlerdir (1,3, 6,7).
doi:10.1501/tipfak_0000000243 fatcat:qg3xk7edtzamnph4h5disod7mi