MİRCEA ELİADE'I YAKMAK MI GEREK? ELİADE'A FRANSA'DA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLERİN İDEOLOJİK BOYUTU

Ramazan ADIBELLİ
2012 Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  
Birilerini cadı ilan ederek onları suçlu göstermek ve sonunda yakarak cezalandırmak Avrupa tarihinin karanlık sayfalarından birini oluşturmaktadır. Cadı avları ve Engizisyon mahkemeleri gibi uygulamalar bugün yok olsa da bu zihniyetin yok olduğunu düşünmek yanlış olur. Bugün Batı'da her ne kadar bazı insanlar fiziken yok edilmeseler de kendilerine birer ideolojik suç isnat edilerek onların itibarları yıkılmaya çalışılmaktadır. Bu ideolojik savaşlarda kendilerini savcı ve hakim ilan edenler
more » ... seçtikleri karşı görüştekinin yalnızca görüşlerini değil, şahsiyetini ve ortaya koymuş olduğu eserin tamamını yıkmaya çalışmaktadırlar. Eskiden din adına yapılan "cadı avları"günümüzde bilim adına yapılmakta ve böylece bilim, ideolojinin aracı haline getirilmektedir.Bu çalışmadaki amaç, somut bir örnekten hareketle bu sürecin ne şekilde işlediğini ortaya koymaktır ve Batı dillerinden Türkçeye git gide çok sayıda çevrilen kitapları değerlendirirken bunların bilim kisvesi altında ideolojik okumalardan ibaret olabileceği konusunda yeni bir duyarlılığın oluşmasına katkıda bulunmaktır.
doi:10.17335/suifd.65385 doaj:8609091842e548faa789b40a600d5ee3 fatcat:seaxgn534bd2fbv522qcswdrmq