The cross sections of electron-impact scattering on Sr

Є. А. Нодь
2009 Scientific Herald of Uzhhorod University Series Physics  
Ужгородський національний університет вул. Волошина, 54, 88000, Ужгород Метод R-матриці з B-сплайнами використаний для розрахунків ab initio пружного і повного перерізів розсіяння електронів на атомі стронцію в області енергій до 10 еВ. Для точного представлення хвильових функцій мішені використовувався багатоконфігураційний метод Хартрі-Фока з неортогональними орбіталями. Розклад сильного зв'язку включав 31 зв'язані стани атома стронцію, від основного стану аж до стану 5s4f 1 F o . Отримано
more » ... оше узгодження розрахованого повного перерізу з експериментальними даними.
doi:10.24144/2415-8038.2009.25.148-153 fatcat:qjetyrah7rdqtdb32lkhg7hxnq