Plant^|^aelig; Japonenses nov^|^aelig; vel minus cognita^|^aelig;

T. Makino
1897 Shokubutsugaku Zasshi  
doi:10.15281/jplantres1887.11.130_en82 fatcat:l7ahzjgfhjb4tkzfyb6wf3xwgm