Bilateral Giant Scrotal Hernia Treated with Intraabdominal Mesh Repair, Component Separation, and Reduction Scrotoplasty

Duray Seker
2015 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Bu yazıda, bilateral dev skrotal fıtığı olan 59 yaşındaki erkek hasta bildirilmiştir. Skrotal fıtıkların toplam hacmi, intraabdominal volümün yaklaşık %50 kadardı. İntraabdominal volümün genişletilmesi amacıyla ilerleyici pnömoperiton denendi, ancak hasta tolere edemedi. Bunun üzerine, katmanlarına ayırma tekniği yardımıyla tek seansta transabdominal preperitoneal yama onarımı planlandı. Fıtık keselerinde ince barsak ansları, sigmoid kolon ve omentum vardı. Fıtık onarımı için standart
more » ... için standart polipropilen yama kullanıldı. Bilateral katmanların ayırma işlemi sonrasında karın orta hatta kapatıldı. Orta hat insizyonunu ve ayırma kesilerini kapatacak şekilde kısmen emilebilen hafif yama yerleştirildi. Cerrahinin son safhası olarak redüksiyon skrotoplasti plastik cerrahi uzmanı tarafından uygulandı. Ameliyat sonrasında 2 gün yoğun bakım ünitesinde kalan, ancak mekanik ventilasyon desteğine ihtiyaç durmayan hasta 19. günde taburcu edildi. Abstract We report a 59 year-old male patient with bilateral giant scrotal hernia. The total volume of the scrotal hernias was almost 50% of the intraabdominal volume. Progressive pneumoperitoneum was tried to enhance intraabdominal volume before the repair, however the patient could not tolerate it. Therefore, he was scheduled for a single-stage transabdominal preperitoneal mesh repair and midline closure facilitated with component separation. Hernia sac content was small intestinal loops, sigmoid colon, and omentum. Standard polypropylene meshes were used for preperitoneal hernia repairs. Bilateral component separations were done and the midline was closed. A large sheet of partly absorbable lightweight composite mesh was laid on the abdominal wall to cover the midline and separation areas. Reduction scrotoplasty was employed by plastic surgeon as the latest stage of the surgery. The patient stayed in the ICU for 2 days but did not need mechanical ventilation, and was discharged on postoperative 19th day.
doi:10.4328/jcam.1092 fatcat:o3ht6zi5vbb2zm73coxsvo65we