Partie polityczne i internet: w kierunku demokracji 2.0

Pietro Falletta
2016 Toruńskie Studia Polsko-Włoskie  
Political parties and Web: towards democracy 2.0. This report examines the effects of Internet use on present functioning of political representation, and therefore on the role of political parties in the context of a supposed digital democracy. first of all, it will be analysed the huge potentiality of the Internet to strengthen the mechanisms of political representation, by facilitating knowledge, participation and control from citizens to public powers activities. Nevertheless, reference
more » ... less, reference will be made even to the risks linked to intrinsic nature of the Web that could create the opposite effect of a corrupt interaction between political-institutional bodies and the so-called netizens. In particular, it will be analysed the present placement of the political parties on the Internet that, as shown in the case-study of the of Movimento 5 Stelle, tends to facilitate polarisation and the Balkanisation of ideas, rather than promote the achievement of the typical principles of a democracy 2.0: transparency, participation and cooperation. Streszczenie. Partie polityczne i internet: w kierunku demokracji 2.0. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie, w jaki sposób dostęp do internetu w chwili obecnej wpływa na funkcjonowanie reprezentacji politycznej, czyli na rolę partii politycznych w tzw. demokracji cyfrowej. W komunikacie analizuje się ogromny potencjał zastosowania technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, które mogą wzmocnić mechanizmy reprezentacji politycznej, ułatwiając obywatelom zdobycie wiedzy, aktywne uczestnictwo oraz sprawowanie kontroli nad działalnością władz publicznych. z drugiej strony autor zwraca uwagę na zagrożenia związane z naturą Internetu, mogące przynosić odwrotny Pietro falletta 334 skutek w postaci nieuczciwych praktyk w relacjach między instytucjami politycznymi i tzw. netizens, czyli obywatelami sieci. Szczególną uwagę autor poświęca problemowi aktualnego pozycjonowania stron internetowych należącyh do partii politycznych, omówionemu na przykładzie Ruch Pięciu Gwiazd (Movimento 5 Stelle), który zamiast promować zasady demokracji 2.0, takie jak: przejrzystość, aktywne uczestnictwo i współpraca, sprzyja raczej zjawisku polaryzacji idei i tzw. cyberbałkanizacji. Słowa kluczowe: partie polityczne; demokracja cyfrowa; Internet; netizen; demokracja 2.0.
doi:10.12775/tsp-w.2016.021 fatcat:run4jolnvze2dafahyunagypfm