Up-Regulation of Intrarenal Renin-Agiotensin System Contributes to Renal Damage in High-Salt Induced Hypertension Rats

Haiyan Wu, Yaoxian Liang, Yimu Zheng, Qiong Bai, Zheng Zhuang, Lata A, Danxia Zheng, Yue Wang
2014 Kidney & Blood Pressure Research  
doi:10.1159/000368463 pmid:25531334 fatcat:nwcgzorapbhglcu2wk2jeqwjr4