THE ROLE OF ECO-INNOVATION IN SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT ROLA EKOINNOWACJI W REALIZACJI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

Mirosława Marzena, Nowak, Zofia Szewczyk
unpublished
fatcat:hiafyxwlazgwjalndf6quia2pe