Оцінка характеристик обробки зображень для передачі в системах аеромоніторингу

О.М. Додух, В.В. Хименко, Д.А. Тарасенко, В.А. Матюша, В.І. Телюк
2018 Системи озброєння і військова техніка  
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків ОЦІНКА ХАРАКТЕРИСТИК ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ В СИСТЕМАХ АЕРОМОНІТОРИНГУ В результаті проведеного аналізу мінімального часу на передачу відеоінформації показано, що для існуючих і перспективних систем аерокосмічного моніторингу з використанням бортових засобів телекомунікації воно досягає декількох десятків хвилин. Це приводить до застарівання отримуваної інформації, ухвалення рішень, прийняттю запізнілих і
more » ... запізнілих і помилкових рішень. Обґрунтовується, що для удосконалення технологій стиснення з контрольованим рівнем спотворень необхідно використовувати побудову апертурних структур. Обґрунтовано, що для вирішення даної проблеми можливо використовувати технології стиснення відеоданих. Проводиться порівняльна оцінка методу компактного представлення зображень з контрольованою похибкою за коефіцієнтом стиснення в системах аерокосмічного моніторингу з відомими методами. Розглянуті етапи оцінки складності реалізації процесів стиснення для методу на основі двокомпонентного кодового опису двох апроксимуючих складових фрагментів зображень. Розглядається кодова комбінація стиснутого спільного представлення складових фрагмента зображення. Оцінюється ступінь стиснення розробленого методу щодо відомих методів з контрольованим спотворенням реконструкції зображень. Встановлюється залежність ступеня стиснення від факторів оброблюваних зображень. Здійснюється експериментальна оцінка рівня стиснення в залежності від класу реалістичних насичених зображень. Ключові слова: стиснення зображень, засоби телекомунікацій, координатно-структурна складова.
doi:10.30748/soivt.2018.53.15 fatcat:phkx2ckgknf7hlw6gfyks4a46m