ICT support for measuring customer metrics defined by the Balanced Scorecard method

František Dařena
2006 Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis  
DAŘENA, F.: ICT support for measuring customer metrics defined by the Balanced Scorecard method. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2006, LIV, No. 3, pp. 19-26 Address Ing. František Dařena, Ústav informatiky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
doi:10.11118/actaun200654030019 fatcat:7jrpbtz6pbbtnoxqa3okcy3gm4