Türkiye'de Kentsel Yoksulluk Sorunu Açısından Sosyal Belediyeciliğin Önemi

Özge Zeybekoğlu Dündar
2011 Mediterranean Journal of Humanities  
Özet: Bir yoksulluk türü olarak karşımıza çıkan kentsel yoksulluk, kentleşmeye ve kentlerdeki hızlı nüfus artışına paralel bir şekilde tüm dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir. Özellikle dengesiz ve sağlıksız kentleşmenin olduğu bir ortamda, kentsel yoksulluk sorunu çarpıcı bir şekilde kendisini hissettirmektedir. Hızla artan kentsel hizmet talepleri ise kıt kamu kaynaklarının çok daha etkin kullanımını gerektirmekte, bu doğrultuda devlete ve yerel yönetimlere çözüm önerileri üretmek ve bu
more » ... ileri üretmek ve bu önerileri uygulamaya koymak açısından büyük görev düşmektedir. Kentsel yoksulluk sorunu açısından halka en yakın yönetim biçimi olarak nitelendirilen yerel yönetimlerin, yönetim anlayışlarında bazı değişikliklere gidilmesi ayrı bir önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, Türkiye'de kentsel yoksulluk sorunu açısından belediyelerin benimsemeleri önerilen ve gereken "sosyal belediyecilik" modeli irdelenecektir. Abstract: Urban poverty has become a major problem all over the world in parallel to increasing urbanization and rapid population growth in cities. Especially in an environment which consists of unbalanced and unhealthy urbanization, the issue of urban poverty has dramatic consequences. The rapidly growing demand for urban services requires a much more efficient use of scarce public resources, and the most important duty of the state and local governments seems to be suggesting solutions and implementations. In the context of urban poverty, local governments which are known to be the closest form of government to the people make certain changes possible. Setting out from this point, in this study, the social municipality model as recommended for adoption by municipalities is examined through a concise yet robust review of the relevant literature.
doi:10.13114/mjh/20111793 fatcat:znulgqk6cjaeji4l5itffmhcku