Innovative and modern approaches to organize lessons from the physical culture of university students

N. Serhata, Khortytsia National Academic Rehabilitation Academy, M. Serhatyi, Khortytsia National Academic Rehabilitation Academy
2019 Pedagogy of the formation of a creative person in higher and secondary schools  
Н. С. Сергата кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії М. О. Сергатий кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії ІННОВАЦІЙНІ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У статті здійснено аналіз інноваційних методів викладання фізичної культури у вищому
more » ... культури у вищому закладі освіти. Більшість студентів не бачить інтересу в навчальному предметі «фізична культура». Тому для викладачів вишів є актуальним вводити нові методики і технології проведення занять, з метою зацікавлення студентів. У роботі розглянута актуальність і роль пошуку нових методів і технологій викладання фізичної культури, а також відзначена важливість мотиваційного механізму. Наведені приклади здоров'язберігаючих, особистісно-орієнтованих, інформаційно-комунікативних технологій. Визначено, що малорухливий спосіб життя призводить до підвищення рівня захворюваності та загальної слабкості фізичного і психічного здоров'я молоді, а заняття з фізичної культури у сучасний період спрямовані на особистість студента, на його здібності, бажання і можливості. Розкрито поняття особистісно-орієнтованого тренування та принципи побудови інтерактивного навчання. Особистісно-орієнтована технологія навчання допомагає у створенні творчої атмосфери на занятті, а також створює необхідні умови для розвитку індивідуальних здібностей студентів. У статті фізична культура у вищих закладах освіти представлена як навчальна дисципліна і найважливіший компонент цілісного розвитку особистості. Показано, що особливого значення при проведенні навчальних занять, набуває проблема дозування фізичного навантаження з урахуванням стану здоров'я та фізичного розвитку студентів. Розкриті технології диференційованої фізкультурної освіти, які спрямовані на формування знань і методичних умінь з організації самостійних занять фізичними вправами. У роботі наведені сучасні технології збереження здоров'я, які поєднанні із загальною системою освіти. Одним із головних напрямів цих технологій є створення здорового психологічного клімату. Вони дозволяють організувати навчальний процес на новому, більш сучасному рівні, забезпечуючи більш повне засвоєння навчального матеріалу. Ключові слова: фізична культура, викладання, вищий заклад освіти, навчання, інновації, спорт, активність, студент.
doi:10.32840/1992-5786.2019.65-2.21 fatcat:juqr2dc3pjd27gbmjith6vgfvi