A facile method to prepare energetic materials (EMs)

Qian-You Wang, Shan Wang, Xiao Feng, Le Wu, Sheng-Han Zhang, Nan Ding, Wen-Chao Tong, Ming-Rui Zhou, Bo Wang, Li Yang
2017 RSC Advances  
A facile method to synthesise two powerful yet safe energetic materials (EMs) with high yield is reported.
doi:10.1039/c7ra08115d fatcat:momd4ar3jzewdoyhzjv6vburli