Infuence of solvent on the stability of electrospinning of PMMA nanofibers

Ivana Radovic, Radman Dukali, Omer Yerro, Dusica Stojanovic, Petar Uskokovic, Vesna Radojevic, Radoslav Aleksic
2014 Tehnika  
M. RADOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Originalni naučni rad Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd UDC: 66.017/.018 ; 544.2.056 RADMAN A. DUKALI, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd OMER M. YERRO, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd DUŠICA B. STOJANOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd PETAR S. USKOKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd VESNA J. RADOJEVIĆ, Univerzitet u
more » ... iverzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd RADOSLAV R. ALEKSIĆ, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd U okviru ovog rada ispitivana je mogućnost dobijanja poli-(metilmetakrilat)nih (PMMA) vlakana metodom elektropredenja (electrosinning.) Primenom različitih procesnih parametara (rastvarača, koncentracije rastvora, protoka rastvora i rastojanja izmeñu vrha igle i kolektora bilo je moguće ispitati uticaj ovih parametara na ravnomernost prečnika i kvalitet dobijenih vlakana. Karakterizacija dobijenih vlakana izvedena je primenom FTIR metode, DSC metode, skenirajuće elektronske mikroskopije (SEM) i metodom analize slike Image-pro. Na ovaj našin odreñeni su najoptimalniji procesni parametri za dobijanje nanovlakana ravnomernog prečnika i bez poroznosti.
doi:10.5937/tehnika1401019r fatcat:vmoerocbazezhfkcz3qaqucwk4