Družbenogospodarski razvoj obmejnih območij v Sloveniji

Marijan M. Klemenčič
1993 Dela  
Skoraj vsa obmejna območja v Sloveniji zaostajajo v driižbeno-gospodarskem razvoju. Osnovni vzrok je v naravnih mejah, po katerih poteka državna meja ter gospodarska nerazvitost območij na drugi strani meje.
doi:10.4312/dela.10.127-134 fatcat:ppzwgzzs2fcwbb4xkpcetg4cii