System optimisation based on performance tests
OPTYMALIZACJA SYSTEMU W OPARCIU O TESTY WYDAJNOŚCI

Bogumiła HNATKOWSKA, Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania, Bartłomiej ZALAS
2017 Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series  
Streszczenie. Praca jest poświęcona problemowi optymalizacji systemu w oparciu o testy wydajności. Przyjęte podejście polega na dynamicznej zmianie konfiguracji systemu na podstawie charakterystyki ruchu sieciowego. Zadanie jest realizowane przez system APES, który monitoruje czasy wykonania żądań i na ich podstawie przełącza konfigurację serwera aplikacji oraz komponentów redundantnych. W artykule opisano architekturę systemu. Skuteczność zaproponowanego rozwiązania została potwierdzona
more » ... potwierdzona eksperymentalnie. Otrzymane wyniki wskazują, że system APES jest w stanie skrócić czas wykonywania żądań w większości badanych przypadków. Poprawa wydajności wyniosła od 3% do 820%. Słowa kluczowe: wydajność systemu, optymalizacja, testy wydajności, komponenty redundantne SYSTEM OPTIMISATION BASED ON PERFORMANCE TESTS Abstract. The work is devoted to the problem of system optimization based on performance tests. The proposed approach dynamically changes the configuration of the system due to the characteristics of network traffic. The task is implemented by APES which monitors application execution times and, based on them, adapts the configuration of the application server and redundant components. The article presents the architecture of the system. The proposed solution was tested in conducted experiments. The results have confirmed that the solution is able to shorten the time of request processing in most of the cases. The improvement was between 3% and 820%.
doi:10.29119/1641-3466.2017.113.7 fatcat:jcpjze4pingg7eeo2hwwv6cmxa